zondag 10 mei 2020

Coronatijd in de eendenkooi

De corona crisis heeft ook grote gevolgen voor het werk in de eendenkooi. Nadat de spoorzoekers uit het vorige bericht  vertrokken waren, zijn er nog een aantal werkzaamheden blijven liggen, die anders voor het broedseizoen afgewerkt zouden zijn.
Zoals bekend is de lockdown van 6 april verlengt tot op heden. Het is nog niet bekend wanneer de lockdown voor de eendenkooi wordt verruimd of opgeheven.
Tijdens de lockdown ben ik samen met Jeanne een aantal keren in de kooi geweest om te relaxen en een beetje rond te lopen.
Het is mooi om te zien hoe in de lente alles weer groeit en bloeit.
Ik heb daarom  een aantal foto's van de ontwikkelingen in de eendenkooi.

Ontluikende koningsvaren

Gevonden restanten uit een ver verleden verzameld door Frans van Genuchten

Alles is nog niet opgeruimd

Doorkijkje naar de Binnenpolder


Vingerhoedskruid

Stilleven

Paarse distel

Uitgebloeide paardenbloem

Doorkijkje naar de plas

Hoogveen Mos of Sphagnum 

Heerlijk geurende Gagel

De blaadjes van de uitgeschoten wilgen zijn gegeten door de reeën. 

Koekoeksbloem

Hondsdraf

Bloesem van de mispelboom

De wilgen langs het Schuitengat zijn allemaal uitgeschoten

Nieuw schot op de afgezette elzen

zonder woorden

Geen opmerkingen: