maandag 20 december 2021

Terugblik op 2021 en de Knippenbergprijs

 Aan het eind van het jaar is het even tijd om terug te blikken over het afgelopen jaar.

In 2021 zijn de vrijwilligers al meer dan 30 jaar actief om de eendenkooi te onderhouden en te bewaren voor het nageslacht. Helaas moeten vrijwilligers van het eerste uur vanwege ziekte en ouderdom van lieverlee afscheid nemen van het vrijwilligerswerk. Gelukkig kost het geen enkele moeite om voor het werk in de eendenkooi nieuwe vrijwilligers te vinden, zodat het belangrijke werk wordt gecontinueerd.

Ook in de eendenkooi zijn we natuurlijk geconfronteerd met de gevolgen van corona. In het voorjaar mochten wij geen werkzaamheden uitvoeren en deze zomer liepen we eigenlijk achter de feiten aan, omdat de groei van het gras en riet niet bij konden houden met maaien. Daar is de rest van het jaar veel tijd aan besteed en daar zijn we nu mee klaar.

Peter en Jan hebben een nieuwe schoorsteen gemetseld op het kooikershuisje, Er bleek nog een asbest pijp in de schoorsteen te zitten en Staatsbosbeheer heeft die laten verwijderen. Van de jaarlijkse vergoeding, die de vrijwilligers van Staatsbosbeheer ontvangen, is een kleine tractor met aanhanger aangeschaft om het sjouwwerk in de eendenkooi te verlichten. 

Op 13 oktober 2020 werd bekend dat de natuurwerkgroep van de Vlasselt genomineerd was voor de Knippenbergprijs 2020. Door corona is de bekendmaking van de winnaar uitgesteld tot 2021. De bekendmaking van de winnaar zou oorspronkelijk in Boxtel, de winnaar van vorige prijs zijn, maar ook weer vanwege corona heeft die zich teruggetrokken voor de organisatie van de prijs. Op het laatste moment is de uitreiking verplaatst naar de Pekhoeve in Ulvenhout. Bij de bekendmaking en uitreiking van de prijs was een kleine delegatie van de Vlasselt aanwezig. Voorzitter Johan Bax met Mariet en Hans Dierickx, die samen met Kees Rompa nogmaals het project presenteerden. Winnaar werd de vereniging Markdal en de natuurwerkgroep van de Vlasselt werd tweede. De tweede prijs bestaat uit een geldbedrag van 500 euro, die naar de Vlasselt gaat.Onze oudste (voormalig) vrijwilliger Jac Schets op bezoek in de eendenkooi.Jan en Peter zijn de nieuwe schoorsteen aan het opmetselen
Isolatie om de nieuwe mantelpijp
Het nieuwe transportmiddel
Je kunt er allerhande dingen in vervoeren
Doorkijkje vanuit de vangpijp.
Henri houdt het Ad Kloplaantje toegankelijk.
Kees tijdens de presentatie bij de uitreiking van de Kippenbergprijs                          Hans tijden zijn presentatie van de linies en de Spinolaschans

            


De winnaars van de vereniging Markdal
Hans en Kees tijdens de prijsuitreiking
Excursies staan, sinds corona, op een laag pitje.


Wij, de vrijwilligers van de eendenkooi,  wensen iedereen een goed en voorspoedig 2022


dinsdag 20 juli 2021

Een triest bericht en veel werk na Corona

 Het is weer even geleden dat deze blog is bijgewerkt. Dat heeft alles te maken  gehad met corona.

De vrijwilligers van de eendenkooi mochten in deze coronaperiode geen werkzaamheden verrichten in de eendenkooi en ook mochten er geen rondleidingen worden gehouden. 

Gelukkig zijn de besmettingen afgenomen en mochten we in juni weer aan het werk. Door de coronaperiode was er natuurlijk veel achterstallig onderhoud. Wij moesten bij wijze van spreken na de coronauitbraak onze zeis uit ons handen laten vallen.

Een van de eerste coronaslachtoffers was onze senior vrijwilliger Frans van Genuchten. Frans had zich , wat later bleek de laatste werkdag, 7 maart 2020, afgemeld omdat hij zich wat grieperig voelde en op 16 maart ben ik gebeld door Fiet, zijn vrouw, met het triest bericht dat Frans was overleden.

Frans was, samen met andere leden van de WestBrabantse Vogelwerkgroep, een van de pioniers om de eendenkooi in zijn oude staat te herstellen. Hij was ook een van de gidsen, die rondleidingen gaf in dit mooie natuurgebied. Als bioloog kon hij alles haarfijn vertellen over de bloementjes en de bijtjes. Ook de vrijwilligers missen zijn uitgebreide biologische uitleg van alles wat we tegenkomen in de eendenkooi.


Afgelopen winter was het wel exclusief genieten in de eendenkooi. De kooiplas bleek een mooie schaatsbaan, er waren mooie ijskristallen en zag je de sporen van wild in de sneeuw.

 In de coronaperiode heeft boswachter Marco een stuk kooibos afgezet (gesnoeid), wat weer het nodige (kachel)hout opleverde. In juni zijn de vrijwilligers weer aan de slag gegaan in een bijna overwoekerde eendenkooi, om alles weer te snoeien, maaien en te restaureren.


De kooiplas is een prima ijsbaanmooie ijskristallen en het spoor van een reeHet afgezette stuk kooibos


De koningsvaren gaat weer groeien

Zelfs het spartelhok ontspruit weer

Het kortgemaaide gras bij een vangpijp

Ook dit talud ligt er weer strak bijDit hout is na corona ook weer opgeruimd.


Nieuwe reling op de steiger van de boot


Materiaal wordt uit het kooibos geoogst en weer gebruikt
zondag 10 mei 2020

Coronatijd in de eendenkooi

De corona crisis heeft ook grote gevolgen voor het werk in de eendenkooi. Nadat de spoorzoekers uit het vorige bericht  vertrokken waren, zijn er nog een aantal werkzaamheden blijven liggen, die anders voor het broedseizoen afgewerkt zouden zijn.
Zoals bekend is de lockdown van 6 april verlengt tot op heden. Het is nog niet bekend wanneer de lockdown voor de eendenkooi wordt verruimd of opgeheven.
Tijdens de lockdown ben ik samen met Jeanne een aantal keren in de kooi geweest om te relaxen en een beetje rond te lopen.
Het is mooi om te zien hoe in de lente alles weer groeit en bloeit.
Ik heb daarom  een aantal foto's van de ontwikkelingen in de eendenkooi.

Ontluikende koningsvaren

Gevonden restanten uit een ver verleden verzameld door Frans van Genuchten

Alles is nog niet opgeruimd

Doorkijkje naar de Binnenpolder


Vingerhoedskruid

Stilleven

Paarse distel

Uitgebloeide paardenbloem

Doorkijkje naar de plas

Hoogveen Mos of Sphagnum 

Heerlijk geurende Gagel

De blaadjes van de uitgeschoten wilgen zijn gegeten door de ree├źn. 

Koekoeksbloem

Hondsdraf

Bloesem van de mispelboom

De wilgen langs het Schuitengat zijn allemaal uitgeschoten

Nieuw schot op de afgezette elzen

zonder woorden

maandag 16 maart 2020

Veel hout en jonge vrijwilligers aan het werk

De eerste maanden van het nieuwe jaar stonden in het teken van heel veel hout.
Boswachter Marco de Groot had 8 dagdelen gepland om een stuk kooibos af te zetten.
Marco zaagde en de vrijwilligers brachten het hout naar het looppad, waarna het hout met het freesje van Jac Schets door broer Harrie uit de eendenkooi werd gereden.
Daar is het netjes opgetast zodat het verder getransporteerd kon worden naar diverse doelen.
Al met al is daar heel veel tijd in gaan zitten, want ieder stammetje is tenminste 5 keer in de hand geweest.
Op woensdagmiddag 11 maart kwamen de spoorzoekers van de Biesbosch op bezoek.  https://www.oosterhoutvoorelkaar.nl/hulpaanbod/116628
Na een rondleiding door Anton en Jos gingen de jongens en meisjes fanatiek aan de slag met zaag en snoeitang. Na enkele uurtjes ingespannen arbeid gingen ze voldaan weer naar huis.
Daags daarna kwam het bericht van Staatsbosbeheer, dat met onmiddellijke ingang de klusdagen in de kooi werden opgeschort vanwege het Corona virus.
Ook zijn er voorlopig tot 6 april geen excursies meer mogelijk in de eendenkooi.

Marco zaagt en Jos sjouwt


Willem en Bert ruimen de takken op

Aardige houtvoorraad


Het vervoermiddel

De afgezaagde stompen gaan weer uitschieten

Hour uitsjouwen met de kruiwagen


De klus is geklaard, al het hout ligt op het pad

Op de laatste werkdag ( 7 maart) was het heerlijk weer

Op deze dag nog een keer de pijp uitgebaggerd


Striptease in de kooi, toen Peter dacht dat de drieplanker groter was

Lekker drogen in de zon


Peter en Henri plaatsen broedkorven in de plas

Fanatieke jonge vrijwilligers
Ze wilden allemaal een souvenir mee naar huis nemen


Kees assisteert


Van onderen!!!!!