zondag 10 mei 2020

Coronatijd in de eendenkooi

De corona crisis heeft ook grote gevolgen voor het werk in de eendenkooi. Nadat de spoorzoekers uit het vorige bericht  vertrokken waren, zijn er nog een aantal werkzaamheden blijven liggen, die anders voor het broedseizoen afgewerkt zouden zijn.
Zoals bekend is de lockdown van 6 april verlengt tot op heden. Het is nog niet bekend wanneer de lockdown voor de eendenkooi wordt verruimd of opgeheven.
Tijdens de lockdown ben ik samen met Jeanne een aantal keren in de kooi geweest om te relaxen en een beetje rond te lopen.
Het is mooi om te zien hoe in de lente alles weer groeit en bloeit.
Ik heb daarom  een aantal foto's van de ontwikkelingen in de eendenkooi.

Ontluikende koningsvaren

Gevonden restanten uit een ver verleden verzameld door Frans van Genuchten

Alles is nog niet opgeruimd

Doorkijkje naar de Binnenpolder


Vingerhoedskruid

Stilleven

Paarse distel

Uitgebloeide paardenbloem

Doorkijkje naar de plas

Hoogveen Mos of Sphagnum 

Heerlijk geurende Gagel

De blaadjes van de uitgeschoten wilgen zijn gegeten door de reeën. 

Koekoeksbloem

Hondsdraf

Bloesem van de mispelboom

De wilgen langs het Schuitengat zijn allemaal uitgeschoten

Nieuw schot op de afgezette elzen

zonder woorden

maandag 16 maart 2020

Veel hout en jonge vrijwilligers aan het werk

De eerste maanden van het nieuwe jaar stonden in het teken van heel veel hout.
Boswachter Marco de Groot had 8 dagdelen gepland om een stuk kooibos af te zetten.
Marco zaagde en de vrijwilligers brachten het hout naar het looppad, waarna het hout met het freesje van Jac Schets door broer Harrie uit de eendenkooi werd gereden.
Daar is het netjes opgetast zodat het verder getransporteerd kon worden naar diverse doelen.
Al met al is daar heel veel tijd in gaan zitten, want ieder stammetje is tenminste 5 keer in de hand geweest.
Op woensdagmiddag 11 maart kwamen de spoorzoekers van de Biesbosch op bezoek.  https://www.oosterhoutvoorelkaar.nl/hulpaanbod/116628
Na een rondleiding door Anton en Jos gingen de jongens en meisjes fanatiek aan de slag met zaag en snoeitang. Na enkele uurtjes ingespannen arbeid gingen ze voldaan weer naar huis.
Daags daarna kwam het bericht van Staatsbosbeheer, dat met onmiddellijke ingang de klusdagen in de kooi werden opgeschort vanwege het Corona virus.
Ook zijn er voorlopig tot 6 april geen excursies meer mogelijk in de eendenkooi.

Marco zaagt en Jos sjouwt


Willem en Bert ruimen de takken op

Aardige houtvoorraad


Het vervoermiddel

De afgezaagde stompen gaan weer uitschieten

Hour uitsjouwen met de kruiwagen


De klus is geklaard, al het hout ligt op het pad

Op de laatste werkdag ( 7 maart) was het heerlijk weer

Op deze dag nog een keer de pijp uitgebaggerd


Striptease in de kooi, toen Peter dacht dat de drieplanker groter was

Lekker drogen in de zon


Peter en Henri plaatsen broedkorven in de plas

Fanatieke jonge vrijwilligers
Ze wilden allemaal een souvenir mee naar huis nemen


Kees assisteert


Van onderen!!!!!

donderdag 12 december 2019

Weer veel werk na het broedseizoen.


Na het broedseizoen , waarin de planten en grassen natuurlijk gewoon zijn blijven groeien, moest er natuurlijk weer heel veel gemaaid worden. Daar zijn we dan ook mee aan de slag gegaan.
Daarna is er weer een stuk bos afgezet, zodat zich weer nieuw schot kan vormen.
Het bos werd vroeger, na het jachtseizoen, regelmatig gekortwiekt om de aanvliegroutes van de eenden naar de plas vrij te houden.
De nieuwe uitlopers van de elzen kunnen straks weer gebuikt worden om de schermen rond de plas te restaureren.
Het scherm staat er weer schoon bij

Peter maait het riet


Het was ook weer de tijd van de vliegenzwam ( raad met witte stippen)

Boswachter Marco zaagt en wij ruimen het hout op


De eendenkooi is een groot krachthonk, vraag maar aan de Henri en Bert

Het wilgenbosje wordt met vereende krachten schoongezet

Een grote familie Canadese ganzen in de polder

Dit hout moet nog worden afgevoerd

Deze oude stronk kan nu weer opnieuw uitschieten

Zicht op het schuitengat en de ruïne

Doorkijkje naar de watermolen

Bijschrift toevoegen

Vreemde eenden in de pijp