dinsdag 20 juli 2021

Een triest bericht en veel werk na Corona

 Het is weer even geleden dat deze blog is bijgewerkt. Dat heeft alles te maken  gehad met corona.

De vrijwilligers van de eendenkooi mochten in deze coronaperiode geen werkzaamheden verrichten in de eendenkooi en ook mochten er geen rondleidingen worden gehouden. 

Gelukkig zijn de besmettingen afgenomen en mochten we in juni weer aan het werk. Door de coronaperiode was er natuurlijk veel achterstallig onderhoud. Wij moesten bij wijze van spreken na de coronauitbraak onze zeis uit ons handen laten vallen.

Een van de eerste coronaslachtoffers was onze senior vrijwilliger Frans van Genuchten. Frans had zich , wat later bleek de laatste werkdag, 7 maart 2020, afgemeld omdat hij zich wat grieperig voelde en op 16 maart ben ik gebeld door Fiet, zijn vrouw, met het triest bericht dat Frans was overleden.

Frans was, samen met andere leden van de WestBrabantse Vogelwerkgroep, een van de pioniers om de eendenkooi in zijn oude staat te herstellen. Hij was ook een van de gidsen, die rondleidingen gaf in dit mooie natuurgebied. Als bioloog kon hij alles haarfijn vertellen over de bloementjes en de bijtjes. Ook de vrijwilligers missen zijn uitgebreide biologische uitleg van alles wat we tegenkomen in de eendenkooi.


Afgelopen winter was het wel exclusief genieten in de eendenkooi. De kooiplas bleek een mooie schaatsbaan, er waren mooie ijskristallen en zag je de sporen van wild in de sneeuw.

 In de coronaperiode heeft boswachter Marco een stuk kooibos afgezet (gesnoeid), wat weer het nodige (kachel)hout opleverde. In juni zijn de vrijwilligers weer aan de slag gegaan in een bijna overwoekerde eendenkooi, om alles weer te snoeien, maaien en te restaureren.


De kooiplas is een prima ijsbaanmooie ijskristallen en het spoor van een reeHet afgezette stuk kooibos


De koningsvaren gaat weer groeien

Zelfs het spartelhok ontspruit weer

Het kortgemaaide gras bij een vangpijp

Ook dit talud ligt er weer strak bijDit hout is na corona ook weer opgeruimd.


Nieuwe reling op de steiger van de boot


Materiaal wordt uit het kooibos geoogst en weer gebruikt