zaterdag 20 januari 2018

Weer veel werk in 2018 Ook in het nieuwe jaar zal er weer veel werk moeten worden verzet in de eendenkooi. Zoals in het vorige bericht aangegeven is de restauratie van de vangpijp in volle gang. De bogen zijn geschild en  gemonteerd. Om het geheel stevig te maken zijn er een aantal dwarsverbindingen aangebracht.
Na de winter wordt het net weer over de bogen gespannen, zodat dat project is afgerond.
Het net kan nu nog niet worden aangebracht omdat bij eventuele sneeuwval, de bogen te veel kunnen worden belast, waardoor ze kunnen breken.

Op zaterdag 20 januari waren de vrijwilligers nieuwsgierig, wat voor schade de storm op donderdag 18 januari had veroorzaakt. Gelijk bij binnenkomst zag je een grote eikenboom, die finaal van de stam was gerukt. Evenals een aantal kleinere bomen zijn ook bomen langs het schuitengat gesneuveld. We gaan eerst contact opnemen met Staatsbosbeheer, die de bomen machinaal klein kan zagen.

Ook is gestart met het slopen van het lange scherm, dat bij een vorige novemberstorm al gedeeltelijk is omgewaaid en nu grotendeels plat ligt. We gaan dat weer helemaal opbouwen.

Met deze bijzondere constructie werden de dwarsverbindingen in de pijp gemonteerdDe pijp staat er weer strak bij.Een grote eik is finaal afgebroken

Deze boom was al slecht en is ook omgegaan

De berk langs het schuitengat


Een half geconsumeerde reiger
Het lange scherm ligt grotendeel omver


Zwarte zwammetjes op dood hout


Judasoren op de omgewaaide vlierbes langs het schuitengat
Liggers schillen voor de schermen