vrijdag 16 maart 2018

Bogen vernieuwd en herbouw rieten scherm

In de eerste maanden van dit jaar is er weer veel werk verzet in de eendenkooi.
De bogen van de vangpijp zijn vervangen en is er een begin gemaakt met het opbouwen van het lange scherm van riet. Dit scherm was aan vervanging toe, maar enkele zware stormen hebben vervanging versneld.


Stormschade aan het schuitengat. Berk omgewaaid


Dit scherm moet worden vervangen

Regenboog met weerspiegeling

Gaten boren voor de kastanje palen

Netjes in het gelid


Staat er strak bij, nu het riet nog.

Het monteren van de dwarsliggers