zaterdag 1 april 2017

Werkzaamheden voor het broedseizoen afsloten

Op 15 maart is het broedseizoen begonnen en mogen we tot 15 juli geen werkzaamheden verrichten in de eendenkooi..
Er is nog veel werk verricht in 2017. Zoals eerder bericht is de stormschade opgeruimd,en nu is de plas van riet ontdaan , het schuitengat uitgebaggerd en zijn gaten en kuilen opgevuld met zand..
Op de laatste werkdag is de brug naar het watermolentje verwijderd, om het broedseizoen te worden gerenoveerd en breder gemaakt, dit om gemakkelijker met de grasmaaimachine bij het molentje te kunnen komen.
Jos en Peter verwijderen het riet uit de plas

Peter, Jos en Bert aan het baggeren
De demontageploeg in aantochtKlaar voor transport

Gaten dichten

Op transport naar de schuur van Jac Schets