zondag 27 november 2016

Stormschade in de eendenkooi

Tijdens de eerst najaarsstorm in november is er flinke schade aangericht in de kooi.
Het scherm langs de kooiplas is gedeeltelijk omgewaaid.
De oorzaak is waarschijnlijk dat het hout, aan de overkant van de plas, is afgezet . Ook zijn de palen , waaraan het scherm is bevestigd, doorgerot.
Ook is er een solitaire eik omgewaaid.

Er is dus weer volop werk aan de winkel!

Het nest van een buizerd in een eik (midden op de foto)

Zomaar enkele plaatjes.

Jac Schets is van het logistiek bedrijf in de kooi

Richard heeft afscheid genomen van de vrijwilligersgroep, vanwege verhuizing naar Ulvenhout

In het pad hebben wespen een nest gebouwd, dat vervolgens is leeggegeten door een wespendief.

Dit jaar heb ik nog niets op de blog gezet, omdat de gedane werkzaamheden een jaarlijks terugkerende taak is.

Wel hebben we in een april een BBQ georganiseerd voor de vrijwilligers en hun partners.
Ook de dames waren natuurlijk aanwezig