zaterdag 1 december 2018

Rieten scherm breidt steeds meer uit en spartelhok vernieuwd


Na het broedseizoen zijn we weer aan de slag gegaan met het bouwen van het nieuwe rieten scherm.
Ook is er weer volop gemaaid en gesnoeid.
Ook het spertelhok is vernieuwd en  hebben de vrijwilligers, met hun wederhelft genoten van een BBQ bij Kees Rompa in de loods.

Na het broedseizoen zat er een nest van de hoornaar in het huisje

Vanwege de lage waterstand volop sporen van de bewoners van de eendenkooi in de vangpijp
Dit riet moet nog verwerkt worden

Beetje bij beetje groeit het scherm
Braden in de tuin bij Jeanne en Kees
Vanwege de temperatuur toch maar binnen eten. 


Het was gezellig


De fotograaf mag ook een keer op de foto 
Henri en Anton schillen de liggers voor het scherm
Anton doet de finishing touch

Zomaar een mooi plaatje


Eric begint aan het spartelhok.Hazelaar takken vormen het vlechtwerkKnap werk!

donderdag 19 april 2018

Het scherm krijgt gestalte.

Voorafgaand aan het broedseizoen is er door de vrijwilligers al 1/3 deel van het scherm gebouwd.
Na afloop van het broedseizoen gaan we weer verder.

Het riet wordt bevestigd in twee lagen en wordt vastgezet met latten, die met ijzerdraad aan elkaar worden gebonden

Voorkant van het scherm waar de latten het riet op zijn plaats houden. Te zien zijn de ijzerdraadjes die het geheel bij elkaar houden

Zo wordt het riet aan het frame bevestigd

Na de eerste laag volgt de tweede laag

Jos bevestigt de latten met behulp van ijzerdraadjes


Aan de achterkant van het scherm staat iemand die de ijzerdraadjes over de liggers terug voert, zodat het riet tussen de latten en het frame wordt geklemd. De ijzerdraadjes worden met een tang strak aangedraaid

De achterzijde van het scherm

Deze bossen riet wachten op montage na het broedseizoen

Niet slecht voor amateurs
Ook is er nog een wilgenbosje aangeplant met dank aan de collega's van de Hollandse Biesbosch. Zij schonken ons de wilgenstekken

vrijdag 16 maart 2018

Bogen vernieuwd en herbouw rieten scherm

In de eerste maanden van dit jaar is er weer veel werk verzet in de eendenkooi.
De bogen van de vangpijp zijn vervangen en is er een begin gemaakt met het opbouwen van het lange scherm van riet. Dit scherm was aan vervanging toe, maar enkele zware stormen hebben vervanging versneld.


Stormschade aan het schuitengat. Berk omgewaaid


Dit scherm moet worden vervangen

Regenboog met weerspiegeling

Gaten boren voor de kastanje palen

Netjes in het gelid


Staat er strak bij, nu het riet nog.

Het monteren van de dwarsliggers

zaterdag 20 januari 2018

Weer veel werk in 2018 Ook in het nieuwe jaar zal er weer veel werk moeten worden verzet in de eendenkooi. Zoals in het vorige bericht aangegeven is de restauratie van de vangpijp in volle gang. De bogen zijn geschild en  gemonteerd. Om het geheel stevig te maken zijn er een aantal dwarsverbindingen aangebracht.
Na de winter wordt het net weer over de bogen gespannen, zodat dat project is afgerond.
Het net kan nu nog niet worden aangebracht omdat bij eventuele sneeuwval, de bogen te veel kunnen worden belast, waardoor ze kunnen breken.

Op zaterdag 20 januari waren de vrijwilligers nieuwsgierig, wat voor schade de storm op donderdag 18 januari had veroorzaakt. Gelijk bij binnenkomst zag je een grote eikenboom, die finaal van de stam was gerukt. Evenals een aantal kleinere bomen zijn ook bomen langs het schuitengat gesneuveld. We gaan eerst contact opnemen met Staatsbosbeheer, die de bomen machinaal klein kan zagen.

Ook is gestart met het slopen van het lange scherm, dat bij een vorige novemberstorm al gedeeltelijk is omgewaaid en nu grotendeels plat ligt. We gaan dat weer helemaal opbouwen.

Met deze bijzondere constructie werden de dwarsverbindingen in de pijp gemonteerdDe pijp staat er weer strak bij.Een grote eik is finaal afgebroken

Deze boom was al slecht en is ook omgegaan

De berk langs het schuitengat


Een half geconsumeerde reiger
Het lange scherm ligt grotendeel omver


Zwarte zwammetjes op dood hout


Judasoren op de omgewaaide vlierbes langs het schuitengat
Liggers schillen voor de schermen