Werkgroep eendenkooi

De eendenkooi in de binnenpolder van Terheijden wordt onderhouden door 12 vrijwilligers. Zij weken iedere 1e zaterdag van de maand in de kooi, behalve in het broedseizoen van 15 maart tot 15 juli.
De werkzaamheden bestaan uit het onderhouden en restaureren van schermen en vangpijp.
Ook worden maaiwerkzaamheden verricht om de kooi toegankelijk te houden.
Op dit moment een plan uitgevoerd om in 8 jaar het gehele kooibos" af te zetten", dat wil zeggen te snoeien. Dit met het doel de aanvliegroute van de eenden open te houden.
De werkzaamheden worden verricht in samenspraak met Staatsbosbeheer, de eigenaar van de eendenkooi.
De vrijwilligers in de kooi zijn allemaal lid van Heemkundekring  "de Vlasselt"uit Terheijden.

Het doel van de werkzaamheden is dit cultuurhistorisch element in het polderlandschap voor het nageslacht te behouden en de huidige generatie kennis te laten nemen van de wijze hoe het kooikersvak vroeger werd beoefend