donderdag 19 april 2018

Het scherm krijgt gestalte.

Voorafgaand aan het broedseizoen is er door de vrijwilligers al 1/3 deel van het scherm gebouwd.
Na afloop van het broedseizoen gaan we weer verder.

Het riet wordt bevestigd in twee lagen en wordt vastgezet met latten, die met ijzerdraad aan elkaar worden gebonden

Voorkant van het scherm waar de latten het riet op zijn plaats houden. Te zien zijn de ijzerdraadjes die het geheel bij elkaar houden

Zo wordt het riet aan het frame bevestigd

Na de eerste laag volgt de tweede laag

Jos bevestigt de latten met behulp van ijzerdraadjes


Aan de achterkant van het scherm staat iemand die de ijzerdraadjes over de liggers terug voert, zodat het riet tussen de latten en het frame wordt geklemd. De ijzerdraadjes worden met een tang strak aangedraaid

De achterzijde van het scherm

Deze bossen riet wachten op montage na het broedseizoen

Niet slecht voor amateurs
Ook is er nog een wilgenbosje aangeplant met dank aan de collega's van de Hollandse Biesbosch. Zij schonken ons de wilgenstekken

vrijdag 16 maart 2018

Bogen vernieuwd en herbouw rieten scherm

In de eerste maanden van dit jaar is er weer veel werk verzet in de eendenkooi.
De bogen van de vangpijp zijn vervangen en is er een begin gemaakt met het opbouwen van het lange scherm van riet. Dit scherm was aan vervanging toe, maar enkele zware stormen hebben vervanging versneld.


Stormschade aan het schuitengat. Berk omgewaaid


Dit scherm moet worden vervangen

Regenboog met weerspiegeling

Gaten boren voor de kastanje palen

Netjes in het gelid


Staat er strak bij, nu het riet nog.

Het monteren van de dwarsliggers

zaterdag 20 januari 2018

Weer veel werk in 2018 Ook in het nieuwe jaar zal er weer veel werk moeten worden verzet in de eendenkooi. Zoals in het vorige bericht aangegeven is de restauratie van de vangpijp in volle gang. De bogen zijn geschild en  gemonteerd. Om het geheel stevig te maken zijn er een aantal dwarsverbindingen aangebracht.
Na de winter wordt het net weer over de bogen gespannen, zodat dat project is afgerond.
Het net kan nu nog niet worden aangebracht omdat bij eventuele sneeuwval, de bogen te veel kunnen worden belast, waardoor ze kunnen breken.

Op zaterdag 20 januari waren de vrijwilligers nieuwsgierig, wat voor schade de storm op donderdag 18 januari had veroorzaakt. Gelijk bij binnenkomst zag je een grote eikenboom, die finaal van de stam was gerukt. Evenals een aantal kleinere bomen zijn ook bomen langs het schuitengat gesneuveld. We gaan eerst contact opnemen met Staatsbosbeheer, die de bomen machinaal klein kan zagen.

Ook is gestart met het slopen van het lange scherm, dat bij een vorige novemberstorm al gedeeltelijk is omgewaaid en nu grotendeels plat ligt. We gaan dat weer helemaal opbouwen.

Met deze bijzondere constructie werden de dwarsverbindingen in de pijp gemonteerdDe pijp staat er weer strak bij.Een grote eik is finaal afgebroken

Deze boom was al slecht en is ook omgegaan

De berk langs het schuitengat


Een half geconsumeerde reiger
Het lange scherm ligt grotendeel omver


Zwarte zwammetjes op dood hout


Judasoren op de omgewaaide vlierbes langs het schuitengat
Liggers schillen voor de schermen


maandag 4 december 2017

Hulp na het broedseizoen

In september hebben we bezoek gehad van de Milieupolitie uit West Brabant en Zeeland.
Zij organiseren regelmatig een teamdag en wilden na een rondleiding in de eendenkooi ook nog de handjes late wapperen. dat was niet tegen dovemansoren gezegd. Samen met de vrijwilligers is er die dag heel veel werk verzet.
Er werd gezaagd, gesnoeid, geschild, geruimd en na afloop natuurlijk ook een borreltje gedronken.


Slieten schillen

Noeste werkers


Met zoveel mensen schiet het op.

De vrijwilligers zijn in oktober begonnen met het herstel van de vangpijp, daarna komt het scherm aan de beurt. In het Ulvenhoutse bos zijn lange bogen gezaagd, die eerst geschild moeten worden
Bogen zijn lange dunne bomen van tenminste 8 meter. \zij moeten ook buigzaam zijn.

De bogen worden geschildDe bogen liggen klaar om te worden gemonteerd
Eerst moeten de bevestigingen worden gecontroleerd of ze de spanning aankunnen

De eerste bogen worden bevestigd

Zo moet het worden, knap he?

zaterdag 1 april 2017

Werkzaamheden voor het broedseizoen afsloten

Op 15 maart is het broedseizoen begonnen en mogen we tot 15 juli geen werkzaamheden verrichten in de eendenkooi..
Er is nog veel werk verricht in 2017. Zoals eerder bericht is de stormschade opgeruimd,en nu is de plas van riet ontdaan , het schuitengat uitgebaggerd en zijn gaten en kuilen opgevuld met zand..
Op de laatste werkdag is de brug naar het watermolentje verwijderd, om het broedseizoen te worden gerenoveerd en breder gemaakt, dit om gemakkelijker met de grasmaaimachine bij het molentje te kunnen komen.
Jos en Peter verwijderen het riet uit de plas

Peter, Jos en Bert aan het baggeren
De demontageploeg in aantochtKlaar voor transport

Gaten dichten

Op transport naar de schuur van Jac Schets

zondag 5 februari 2017

Gigantische klus in de eendenkooi

Op de eerste zaterdag in februari was het even schrikken voor de vrijwilligers. De aannemer van SBB heeft zes enorme bomen omgezaagd, maar ook een aantal kleinere. Dit om ruimte te creƫren voor het omleggen van de grote.
De noodzaak van het omzagen bleek helemaal juist. De bomen waren in de kern al aardig weggerot.
Nu de zaak opruimen. Vele stukken stam zijn zo zwaar dat ze niet  met de hand hanteerbaar zijn.
Die laten we daarom gewoon liggen.
Enorme doorsnede van de stam

Het is goed te zien dat de kern is weggerot


Helemaal weggerot

Het sjouwwerk