zondag 5 februari 2017

Volop werk in 2017

Op de eerste zaterdag van januari is ook voor de vrijwilligers het nieuwe jaar, in de eendenkooi begonnen, Voordat begonnen kan worden met het repareren van het omgewaaide scherm, moeten eerst de nodige materialen worden besteld. Ook is besloten, in overleg met SBB, een aantal grote bomen om te zagen. Deze bomen staan dichtbij het scherm en zullen mogelijk binnen niet al te lange tijd omvallen en daarmee het nieuwe scherm beschadigen.
Vandaag hebben de vrijwilligers de wilgen geknot en zijn bij het scherm aan de noordkant een aantal liggers vervangen.

Het spoor van een vos op de dichtgevroren kooiplas

Het knotten van de wilgenAnton heeft weer verse wilgentenen voor het vlechten van broedkorven

Geen opmerkingen: